میل شدید به اعتیاد چگونه بوجود می آید؟

محرک‌ها عوامل سبب‌سازی هستند که باعث میل شدید به اعتیاد می‌شوند. افرادی که قبلاً هیچ احساسی نسبت به پاکت سیگار، کاغذ ماریجوانا، شیشه مشروب نداشتند حال با مشاهده این ابزار کنترل خود را از دست داده و دچار ولع شدید مصرف می‌شوند. به این عوامل محرک گفته می‌شوند.

اعتیاد بیماری مزمن و عود شونده

اعتیاد بیماری مزمن و عود شونده است. به زبان ساده‌تر ترک اعتیاد و بازگشت دوباره به اعتیاد ماهیت این بیماری را تشکیل می‌دهد. مطالعات انجام شده نشان داده است بیش از ۸۰ درصد افرادی که اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند. علت‌هایی که باعث می‌شود افراد به مصرف دوباره مواد روی بیاورند بسیار متنوع است.

نشانه اعتیاد و علائم آن چه چیزی می تواند باشند

نشانه اعتیاد؛ اعتیاد از هر نوعی که باشد از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا اعتیاد رفتاری مانند اعتیاد به قمار یا سکس و… باعث ایجاد تغییراتی در رفتار فرد گرفتار می‌شود. مشاهده این نوع تغییرات رفتاری نوعی هشدار هست که باید ریشه‌یابی شود.

امتحان کردن نخستین گام‌ها به سوی تاریکی

همه ما تا حدودی اهل امتحان کردن هستیم. این می‌تواند قمار، خوردن یک لیوان آبجو و یا حتی امتحان مواد خطرناکتر مانند ماریجوانا و… باشد. در این وضعیت احساس شور، هیجان و دلهره با خطر همراه است.

سیستم پاداش مغز و اعتیاد

مغز یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اعضای بدن موجودات زنده است که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. هریک از قسمت‌های مغز وظایف جداگانه و منحصر بفرد خود را دارد. از اعمال پیچیده مغز می‌توان به: ادراک، حافظه، برقراری تعادل، حل مسأله، پاداش و لذت اشاره کرد.

رولت روسی با طعم مواد اعتیادآور!

در این مقاله ارتباط بین رولت روسی و مواد مخدر را بررسی خواهیم کرد. زمانی که فردی برای بار اول در معرض مصرف مواد مخدر قرار می‌گیرد مانند این است که اسلحه رولت روسی را روی شقیقه‌اش قرار می‌دهد. وقتی که برای نخستین بار مصرف مواد مخدر را تجربه می‌کند، ماشه اسلحه را می‌چکاند.