ایبوگا می‌تواند در ترک اعتیاد مؤثر باشد؟

Getty Images

ایبوگا می‌تواند در ترک اعتیاد مؤثر باشد؛ مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن‌ها قدمتی دیرینه دارد. انسان‌ها از گذشته‌های دور با مصرف کردن برخی مواد اعتیاد‌آور سعی می‌کردند عملکرد جسم و ذهنشان را تغییر…

تقویت انگیزه روش هایی برای تغییر

تقویت انگیزه؛ یکی از عوامل مهمی که برای ایجاد تغییر نیاز است، انگیزه است. انگیزه محرکی در جهت تلاش برای خلق زندگی جدید و شروعی تازه است. روش‌های مختلفی برای بالا بردن انگیزه وجود دارند ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد