آیا طب سوزنی میتواند به ترک اعتیاد کمک کند؟

آیا طب سوزنی میتواند به ترک اعتیاد کمک کند؛ انسان‌ها از گذشته‌های دور برای درمان بیماری‌های مختلف جسمی و روحی از طب سنتی بهره می‌برده‌اند.آن‌ها با آزمودن روش‌های درمانی مختلف مشاهده کردند که انجام برخی…