قارچ جادویی یا مجیک ماشروم (قارچ سیلوسایبین)

اعتیاد، سوء مصرف و ترک اعتیاد به قارچ جادویی یا مجیک ماشروم قارچ سیلوسایبین نوعی ماده توهم‌زا است. اگرچه خطر اعتیاد به قارچ جادویی کم است، اما این ماده می‌تواند وابستگی روانی ایجاد کند. قارچ…