بازگشت به کار و خانواده پس از ترک اعتیاد

در دوره بهبود پس از ترک، زندگی از چرخش باز نمی‌ایستد. حتماً لازم است به مشکلات موجود در محل کار، مشکلات خانوادگی رسیدگی کنید و روابط دوستانه خود را با چنگ و دندان حفظ کنید.…

نشانه اعتیاد و علائم آن چه چیزی می تواند باشند

نشانه اعتیاد؛ اعتیاد از هر نوعی که باشد از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا اعتیاد رفتاری مانند اعتیاد به قمار یا سکس و… باعث ایجاد تغییراتی در رفتار فرد گرفتار می‌شود. مشاهده این نوع تغییرات رفتاری نوعی هشدار هست که باید ریشه‌یابی شود.

امتحان کردن نخستین گام‌ها به سوی تاریکی

همه ما تا حدودی اهل امتحان کردن هستیم. این می‌تواند قمار، خوردن یک لیوان آبجو و یا حتی امتحان مواد خطرناکتر مانند ماریجوانا و… باشد. در این وضعیت احساس شور، هیجان و دلهره با خطر همراه است.

آیا اعتیاد به مواد مخدر ارثی است؟

تعداد گیرنده‌ها و حساسیتشان نسبت به ماده مخدر ارثی و فرد به فرد متفاوت است. به زبان ساده فردی با یک واحد ماده مخدر نشئه می‌شود درحالی که فرد دیگری با نیم واحد از همان ماده‌ی مخدر، نشئگی را تجربه می‌کند که علت آن تفاوت ژنتیک افراد مختلف است.