تقویت انگیزه روش هایی برای تغییر

تقویت انگیزه؛ یکی از عوامل مهمی که برای ایجاد تغییر نیاز است، انگیزه است. انگیزه محرکی در جهت تلاش برای خلق زندگی جدید و شروعی تازه است. روش‌های مختلفی برای بالا بردن انگیزه وجود دارند ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد