اعتیاد به DMT، سوء مصرف و درمان آن

DMT یک داروی توهم زای قوی است که در ایالات متحده و بسیاری از کشور‌های دیگر غیرقانونی است. اگرچه بحث در مورد اعتیادآور بودن DMT وجود دارد، اما این دارو خطرات جسمی و روانی بالایی…