اعتیاد به ماده مخدر قورباغه و سوء مصرف آن

اخیراً دود کردن و کشیدن زهر وزغ راهی برای افرادی شده است که در یک به اصطلاح “تجربه مذهبی” شرکت کنند که در آن سموم روانگردان از وزغ رودخانه کلرادو باعث می‌شود کاربر دچار لرزش…