فن سیکلیدین، اعتیاد و سوء مصرف PCP یا گرد فرشته

فن سیکلیدین یا همان PCP یک ماده توهم زای قوی و تغییر دهنده ذهن با پتانسیل بالا برای سوء استفاده و اعتیاد و همچنین دارای لیست طولانی از عوارض جانبی منفی است. نام رایج فن…