سیستم پاداش مغز و اعتیاد

مغز یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اعضای بدن موجودات زنده است که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. هریک از قسمت‌های مغز وظایف جداگانه و منحصر بفرد خود را دارد. از اعمال پیچیده مغز می‌توان به: ادراک، حافظه، برقراری تعادل، حل مسأله، پاداش و لذت اشاره کرد.