اعتیاد به کتامین و سوء مصرف آن

کتامین که توسط بسیاری از جوانان در باشگاه‌ها و پارتی‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، یک داروی توهم‌زا است که گاهی اوقات به عنوان آرام بخش برای انسان و حیوانات استفاده می‌شود. و ممکن است…