اعتیاد به نمک حمام و سوء مصرف آن

نمک‌های حمام دسته‌ای از دارو‌های ساخت انسان با اثرات محرک هستند که شامل تعدادی ترکیبات شیمیایی در کاتیون‌های مصنوعی می‌باشد. و اعتیاد به نمک حمام می‌تواند رخ دهد. نمک‌های حمام (کاتیونون‌های مصنوعی) چیست؟ نمک‌های حمام…