اعتیاد و سوء مصرف مواد افیونی

مواد افیونی یا اوپیات (به انگلیسی: Opiate) مانند مرفین و کدئین از اعتیادآورترین مواد در جهان هستند. میلیون‌ها نسخه هر سال نوشته می‌شود و بسیاری از مردم فقط با دوز تجویز شده برای بیماری خود…