اعتیاد به مسکالین (Mescaline) و سوء مصرف آن

مسکالین یک ماده شیمیایی توهم زا است که در کاکتوس پیوت (Peyote) وجود دارد. اگرچه این دارو ممکن است اعتیادآور نباشد، اما مطمئناً خطرناک و غیرقانونی است. خوشبختانه، گزینه هایی برای درمان سوء‌مصرف یا اعتیاد…