اعتیاد به ریتالین و ترک اعتیاد

در سال‌های اخیر، دارو‌های زیادی برای درمان اختلالات جسمی و روانی تولید شده است که با دستور متخصص روانپزشکی و برای دوره‌ی مشخصی برای بهبود بیمار تجویز می‌گردد. احتمالاً بعضی از این دارو‌ها را افراد…