ال اس دی (LSD) و افسردگی و رابطه بین آن

داروهایی مانند LSD اثرات منحصر به فردی دارند. ممکن است بین ال اس دی (LSD) و افسردگی رابطه‌ای برای درمان وجود داشته باشد. برخی از افراد ممکن است آنها را مصرف کنند تا انرژی بیشتری…

ال اس دی (LSD) یا اسید، سوء مصرف و درمان آن

ال اس دی یک ماده توهم زای قوی است که می‌تواند اثرات نامطلوبی برای سلامتی ایجاد کند. هنگامی که تحمل به ال اس دی (LSD) ایجاد شود، ترک و درمان سوء مصرف مواد ممکن است…